Մի փակեք դիտարկիչը: Թարգմանությունը կարող է տեւել մի քանի վայրկյանից մինչեւ մի քանի րոպե:

2024թվականի սեպտեմբերի 10-ից մեկնարկում են գնումների համակարգողների պարտադիր շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները: Դասընթացներին մասնակցելու համար մասնակիցների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին կուղարկվեն լրացուցիչ տեղեկատվություն դասընթացների անցկաման վայրի և ժամի վերաբերյալ: Դասընթացների անցկացման ժամանակացույցերի և խմբերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները հասանելի են https://gnumner.minfin.am/hy/page/verapatrastman_dasyntacneri_anckacman_zhamanakacuycy_ev_khmbery/ հղումով:
slide1 ashai_simpon cloud Բարի գալուստ
procurement.am

Բարի գալուստ պետական գնումների պաշտոնական կայք

75
Օրենսդրություն
Օրենսդրություն
76
78
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
79
81
82
84
85
86
Բողոքարկում
Բողոքարկում
485291
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
661702
Հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների գնման նախաորակավորման ընթացակարգ
Հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների գնման նախաորակավորման ընթացակարգ
728942
ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
814080
845437
ՄԵԿ ՏԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԿՇՌՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԿ ՏԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԿՇՌՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ