Մի փակեք դիտարկիչը: Թարգմանությունը կարող է տեւել մի քանի վայրկյանից մինչեւ մի քանի րոպե:

2024թվականի սեպտեմբերի 10-ից մեկնարկում են գնումների համակարգողների պարտադիր շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները: Դասընթացներին մասնակցելու համար մասնակիցների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին կուղարկվեն լրացուցիչ տեղեկատվություն դասընթացների անցկաման վայրի և ժամի վերաբերյալ: Դասընթացների անցկացման ժամանակացույցերի և խմբերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները հասանելի են https://gnumner.minfin.am/hy/page/verapatrastman_dasyntacneri_anckacman_zhamanakacuycy_ev_khmbery/ հղումով:
slide1 ashai_simpon cloud Բարի գալուստ
procurement.am

Բարի գալուստ պետական գնումների պաշտոնական կայք

Օրենսդրություն
Օրենսդրություն
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
Բողոքարկում
Բողոքարկում
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
Հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների գնման նախաորակավորման ընթացակարգ
Հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների գնման նախաորակավորման ընթացակարգ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
ՄԵԿ ՏԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԿՇՌՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԿ ՏԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԿՇՌՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ