• Homepage Icons
 • 2023 թվական
 • Մասնակիցներին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու պատվիրատուների ղեկավարների պատճառաբանված որոշումներ
 • ՄԵԿ ՏԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԿՇՌՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • Գնումների պլաններ
 • Գնումների հայտարարություններ
 • Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
 • Հաշվետվություններ
 • ՀԱՃԱԽ ՍՏԱՑՎՈՂ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
 • Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ
 • Շահերի բախման բացակայության և իրական շահառուների տվյալների մասին հայտարարություններ
 • Սև ցուցակ
 • cpv
 • auction
 • Բաժանորդագրվել ծածկագրով